Questions from the intro

Kurssin englanninkielistä toteutusta ei ole julkaistu. Siirry suomenkieliseen toteutukseen vaihtamalla kieli sivupalkista.

Mitä on tietoturvallisuus?
Mihin tarvitaan luottamuksellisuutta?
Mikä on tietoturvastrategia?
Miksi turvallisuuteen liittyy erilaisia periaatteita?
Jos turvallisuusperiaatteista poiketaan,…
Mitä tarkoitetaan turvallisuuden arkkitehtuurilla?
Kerroksellinen turvallisuus…
Tietoturvapolitiikka…
Taloustiede on tullut kyberturvallisuuden avuksi…

Valitse oikeat väitteet. Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.

Posting submission...