Risk Assessment and management principles

Kurssin englanninkielistä toteutusta ei ole julkaistu. Siirry suomenkieliseen toteutukseen vaihtamalla kieli sivupalkista.

Component vs. Systems Perspectives

Katso uudestaan esimerkkiä riskien arvioinnista ja riskienhallinnasta.

What is the example about?
Mistä edellinen vastaus voidaan päätellä?

Elements of Risk

x

Risk assessment and management methods

Tutki jälleen esimerkkiä riskien arvioinnista ja riskienhallinnasta. Vertaa esimerkkiä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmiin. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.

Mikä esimerkissä vastaa riskien tunnistamista?
Mikä esimerkissä vastaa riskien ja huolenaiheiden arviointia?
Mikä esimerkissä vastaa luonnehdintaa ja evaluointia?
Mikä esimerkissä vastaa riskienhallintaa?
Mitä huomasit, kun vertasit esimerkkiä riskien arvioinnin ja hallinnan periaatteisiin?

Risk assessment and management in cyber-physical systems and operations

x

Security Metrics

x

Posting submission...