Data protection

Kurssin englanninkielistä toteutusta ei ole julkaistu. Siirry suomenkieliseen toteutukseen vaihtamalla kieli sivupalkista.

Tämän tehtävän päätavoitteena on, että opit, miltä tietosuojalaki ja -asetus näyttävät ja millaista niitä on lukea. Avaa selaimen eri välilehdille tietosuojalaki ja GDPR. Huomaa, että varsinainen asetus alkaa 1. artiklalla vasta vähän ennen pitkän sivun puoliväliä.

Kuten materiaalissa todetaan, asetuksessa on kuvattu 10 ja laissa 8 tilannetta, joissa arkaluonteisten henkilötietojen käsittely sallitaan. Nämä ovat asetuksen artiklassa 9 ja lain pykälässä 6. Etsi nämä ja totea, että
Kumpikaan säädös ei käytä tässä kohden termiä arkaluonteinen vaan erityinen henkilötietoryhmä. Termi ryhmä tulee siitä–kuten materiaalistakin näkyy, että useimmat kohdat sisältävät enemmän kuin yhden tiedon. Kumpikaan säädös ei suoraan määrittele, että erityisiä, tai arkoja, henkilötietoryhmiä ovat nämä ja nämä (vaan kieltää vain käsittelyn). Tutki kumpaakin säännöstä haulla ja vastaa, AL: esiintyykö niissä termiä arkaluonteinen, HTR: avaako laki, mitä nämä erityiset henkilötietoryhmät ovat.
Kansallista sääntelyä on lain luvun 3 käsittelemä tietosuojavaltuutettu. Hän on asetuksen edellyttämä valvontaviranomainen. Asetus myös edellyttää rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen käsittelijöitä asettamaan tietosuojavastaavan. Mitä laki sanoo tietosuojavastaavasta?
Mitä lain edellyttämiä velvoitteita on, jos yrityksen asiakasrekisteri joutuu tietomurron kohteeksi ja on perusteltu epäily, että se on vuotanut? Valitse oikeat vaihtoehdot.
Milloin on tehtävä vaikutustenarviointi? Valitse oikeat vaihtoehdot.
Mitä vaikutustenarviointi sisältää? Valitse oikeat vaihtoehdot
Milloin vaikutustenarviointi on tehtävä? Valitse oikeat vaihtoehdot
Yksi peruste henkilötietojen käsittelyyn on suostumuksen pyytäminen. Mitä suostumuksen pyytäminen tällöin edellyttää? Valitse oikeat vaihtoehdot.
Tietosuojavastaava
Posting submission...