Dematerialisation of documents and electronic trust services

Kurssin englanninkielistä toteutusta ei ole julkaistu. Siirry suomenkieliseen toteutukseen vaihtamalla kieli sivupalkista.

Avaa toiseen välilehteen laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista. (i) Katso pykälän 1 lopusta, koskeeko laki Tampereen yliopiston myöntämiä intratunnuksia. (ii) Tutustu pykälän 2 määrittelemiin käsitteisiin. Niiden joukossa ei ole termiä luottamus. Tutki hakutoiminnolla, käyttääkö laki termiä luottamus muuten kuin yhdyssanan alkuosana (luottamuspalvelu ja -verkosto).

Lue lain pykälä 27 jolla on naseva otsikko: Tunnistusvälineen haltijan tunnistusvälineen oikeudetonta käyttöä koskevat vastuunrajoitukset. Kysymyskin on pitkä: Mitkä seuraavista muodostavat riittävät ehdot, jotta julkiseen avaimeen varmenteella kytketty kuluttaja A voi kiistää jonkun muun tekemän allekirjoituksen, joka todentuu tuolla avaimella?

    1. Allekirjoitus liittyy asiakirjaan, joka ei koske A:ta.
    1. A voi osoittaa toimineensa huolellisesti.
    1. A ei ole luovuttanut allekirjoitusavainta kenellekään.
    1. A:n allekirjoituksen tekoväline on särkynyt tai kadonnut.
    1. Heti tapauksen tultua ilmi, A pyysi varmenteensa peruuttamista.

Electronic signatures and identity trust services

Conflict of law - electronic signatures and trust services

Posting submission...