Attacker Model

Luvun aihe liittyy uhkamalliin, joka tarkoittaa sitä, millaisia uhkia otetaan huomioon ja millaisia ei. Millaisia uhkia ei tässä luvussa otetaan huomioon lainkaan?
Millaisia uhkia voidaan joissain tapauksissa jättää huomiotta?
Mikä ”juuri” se root oikein on?
Posting submission...