Applied Crypto Wrapup

Tämä on ”EN-versio”.

Kryptoprimitiiveillä tarkoitetaan lähinnä
Mitä kryptoanalyytikko yleensä tekee (siis suorittaessaan kryptoanalyysia)?
Millainen mauste suola on kryptografiassa?
Kryptografinen hash on primitiivi,
Vuosalausta voidaan tehdä soveltamalla lohkoalgoritmia sopivasti. Toisaalta lohkosalauksen voi AES:n tapauksessa nähdä eräänlaisena muunnelmana vuosalauksesta. Valitse osuvin tulkinta sulkemalla väärät pois:
Vahva väärentämättömyys valitun viestin hyökkäystä vastaan kuulostaa kovin vaativalta MAC-skeeman ominaisuudelta. Silti sen voi saavuttaa myös kryptografisella hash-funktiolla, josta on löytynyt törmäyksiä. Miten tämä on mahdollista?
Yksityistä avainta soveltamalla avaimen haltija pystyy muodostamaan vastaavan julkisen avaimen ja oman identiteettinsä välille kytkennän,
Oletetaan (tavalliseen tapaan), että julkisen avaimen infrastruktuurissa varmenteen myöntäjät takaavat, että asiakkaan julkinen avain liittyy juuri kyseisen asiakkaan identiteettiin. Tämä avaimen ja identiteetin sidonta toteutetaan

Valitse oikeat väitteet. Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.

Posting submission...