Kurssin järjestelyt

Osaamistavoitteet

Jokainen keskeinen kurssiosio alkaa aina osion osaamistavoitteiden tiivistelmällä. Seuraavissa kohdissa käydään läpi kaikki kurssin suorittamiseen liittyvä tieto eli kurssin toimintatavat, opiskelujärjestelyt, aikataulut, suoritusvaatimukset ja muut käytännön seikat. Osion jälkeen ymmärrät, mitä kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen tarvitaan.

COMP.CS.140 Ohjelmointi 3: Rajapinnat ja tekniikat on ensimmäinen kosketuksesi ohjelmistotyöhön kokonaisuutena. Kurssin keskeisenä asiana on työskenteleminen ohjelmistotiimissä. Kurssin suoritettuasi osaa työskennellä perustason koodarina osana modernia ohjelmistoprojektia. Ohjelmointi 3 on aineopintotason kurssi, joten se valmentaa työelämässä tarpeellisia ohjelmointitaitoja ja teoriapohjaa.

Kurssin Ohjelmointi 3: Rajapinnat ja tekniikat osaamistavoitteet

Ohjelmointi 3 -kurssin päätavoite on laajentaa ohjelmointitaitoa ja ohjelmoinnin työkaluosaamista useamman hengen ohjelmistotiimissä toimimiseen. Tarkemmin tämä tarkoittaa sitä, että kurssilla keskitytään kerryttämään aiempaa ohjelmointiosaamista siten, että kurssin suoritettuasi:

  • Osaat käyttää yleisesti ohjelmistotyössä käytössä olevia työkaluja.

  • Osaat ohjelmoida moduuleja, jotka ovat yhteydessä ympäristöönsä ennalta annettujen rajapintojen kautta.

  • Pystyt tulkitsemaan rajapintadokumentaatiota.

  • Ymmärrät sopimussuunnittelun periaatteet.

  • Tunnet aiempaa enemmän ohjelmointikielten rakenteita ja osaat käyttää niitä ohjelmissasi.

  • Ymmärrät periytymisen käsitteet ja osaat käyttää niitä ohjelmissasi.

Tämä siis tarkoittaa, ettet koodaa enää pelkästään yksin vaan sinulla on kurssilla tiimi, johon kuulut aktiivisena osana. Sinulla on tiimissä oma vastuusi, muilla tiimiläisillä omansa. Käytännössä tiimin muodostat sinä, harjoitustyöryhmäsi ja kurssin henkilökunta.