⌛ Mediaani

Aseta vastauksesi tiedostoon Median.java.

Toteuta ohjelma, joka saa komentoriviparametreina joukon lukuja, muuntaa ne double-arvoiksi ja lopuksi tulostaa lukujen mediaanin muodossa “Median: x”, missä x on lukujen mediaani.

Mediaani on se luku, joka asettuu keskimmäiseksi, kun luvut järjestetään kasvavaan järjestykseen. Jos lukuja on parillinen määrä, on mediaani kahden keskimmäisen luvun keskiarvo.

Esimerkki

Ensimmäinen testi suorittaa ohjelmasi tapaan:

java Median 58.03125 62.5 75.03125 25.03125 -39.9375 7 -38.75

Odotettu tuloste on:

Median: 25.03125

Selitys: annetut luvut ovat kasvavassa järjestyksessä -39.9375, -38.75, 7, 25.03125, 58.03125, 62.5, 75.03125. Lukuja on 7 eli pariton määrä, jolloin mediaani on niistä keskimmäinen eli neljäs luku 25.03125.

Toinen testi suorittaa ohjelmasi tapaan:

java Median -37.5 -37.875 -87.9375 -41.5 100.125 53.0625 48.03125 -48

Nyt odotettu tuloste on:

Median: -37.6875

Selitys: annetut luvut kasvavassa järjestyksessä ovat -87.9375, -48, -41.5, -37.875, -37.5, 48.03125, 53.0625, 100.125. Lukuja on 8 eli parillinen määrä, ja kaksi keskimmäistä lukua ovat -37.875 ja -37.5. Mediaani on näiden keskiarvo (-37.875 + -37.5) / 2 = -37.6875.

A+ esittää tässä kohdassa tehtävän palautuslomakkeen.