JavaFX-kirjasto

JavaFX on JavaAPI graafisten käyttöliittymien toteuttamiseen. Se tulee suoraan osana Java SE Runtime Environmentia (JRE) ja JDK:ta. JavaFX:n tutoriaali on hyödyllinen resurssi JavaFX-ohjelmia toteuttaessa.

NetBeansissa JavaFX-ohjelman saat toteutettua Maven-projektina New Project->Simple JavaFX Maven Archetype.

Yksinkertaisen JavaFX-projektin luominen NetBeansissa

Yksinkertaisen JavaFX-projektin luominen NetBeansissa

JavaFX-projektin pom.xml:stä kuuluu löytyä riippuvuus JavaFX:lle. Esimerkiksi:

<dependencies>
  <dependency>
   <groupId>org.openjfx</groupId>
   <artifactId>javafx-controls</artifactId>
   <version>17.0.1</version>
 </dependency>
</dependencies>

sekä plugin-määrittely JavaFX-Maven-pluginille. Esimerkiksi:

<plugins>
  <plugin>
    <groupId>org.openjfx</groupId>
    <artifactId>javafx-maven-plugin</artifactId>
    <version>0.0.8</version>
    <configuration>
      <mainClass>package.MainClass</mainClass>
    </configuration>
  </plugin>
</plugins>

Määritelty MainClass sisältää JavaFX-ohjelman määrittelevän luokan. NetBeans populoi alustavan luokan valmiiksikin, mutta yksinkertaisin JavaFX-ohjelma on:

package example;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;


/**
* JavaFX App
*/
public class App extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    // Setting the main window with a title
    stage.setTitle("All the world's a stage");
    // Show the main window
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch( args );
  }

}

Lähdetään purkamaan ohjelman rakennetta ja katsomaan, mistä JavaFX-ohjelma oikeastaan koostuu. JavaFX-ohjelman pääluokka erikoistaa javafx.application.Application-luokkaa. Kun ohjelma käynnistyy, ohjelman suoritus etenee pääluokan tasolla seuraavasti:

 1. Määritellystä Application-luokasta luodaan olio.

 2. Kutsutaan olion init()-metodia, jonka tehtävä on alustaa ohjelman tarvitsema tila ennen suorituksen alkua, esim. luoda tarvittavia olioita.

 3. Kutsutaan olion start(Stage stage)-metodia, joka toimii ohjelman alkupisteenä. Metodi saa parametrinaan javafx.stage.Stage-olion, joka määrittelee ohjelman pääikkunan. show()-metodin kutsuminen stage:lle näyttää ikkunan ruudulla.

 4. Ohjelma jää kuuntelemaan tapahtumia. Pääluokka odottaa tässä kohtaa ohjelman sulkevaa tapahtumaa eli joko Platform.exit():n kutsua tai sitä, että kaikki ohjelman ikkunat on suljettu ja Platform:lle on määritelty implicitExit

 5. Kutsuu stop()-metodia

On tärkeää huomioida, että start() on Application:ssa abstrakti ja kuormitettava. init():lle ja stop():lle on tarjolla tyhjät toteutukset.

JavaFX-ohjemassa

Ohjelmamme ei vielä tee mitään. Lähdetään siis lisäämään toiminnallisuutta ikkunaan.