TestFX

JavaFX-käyttöliittymiä voi yksikkötestata TestFX testikehyksellä.

Materiaalia siitä, miten TestFX:ää käytetään, löydät vaiheittain:

TestFX:n dokumentaatio on ikävä kyllä varsin huonoa. Rajapintadokumentaatiota voi tarkastella täällä. Lyhyt esimerkki laskimen testaamisesta TestFX:llä:

public class CalculatorTest extends ApplicationTest {
  @Override
  public void start(Stage stage) {
    new Calculator().start(stage);
  }

  @Test
  @DisplayName("Testing button basics")
  public void checkButtons() {
    String[] queries = {"#btnAdd", "#btnSub", "#btnMul", "#btnDiv"};
    String[] texts = {"Add", "Subtract", "Multiply", "Divide"};
    for(int i = 0; i < queries.length; i++) {
    Button node = fromAll().lookup(queries[i]).query();
    assertTextsEqual(node.getText(), texts[i], queries[i].substring(1));
    }
  }

  @Test
  @DisplayName("Testing operations")
  public void checkOperations() {
    TextField op1 = fromAll().lookup("#fieldOp1").query();
    TextField op2 = fromAll().lookup("#fieldOp2").query();
    Label res = fromAll().lookup("#fieldRes").query();
    String[] queries = {"#btnAdd", "#btnSub", "#btnMul", "#btnDiv"};
    String[] operations = {"+", "-", "*", "/"};
    String[][] operands = {{"12.5", "62.5"}, {"-900", "30"}};
    String[][] results = {{"75.0", "-50.0", "781.25", "0.2"},
              {"-870.0", "-930.0", "-27000.0", "-30.0"}};
    for(int i = 0; i < queries.length; i++) {
    Button node = fromAll().lookup(queries[i]).query();
    for(int j = 0; j < operands.length; j++) {
      op1.setText(operands[j][0]);
      op2.setText(operands[j][1]);
      clickOn(node);
      assertTextsEqual(res.getText(), results[j][i], String.format(
          "fieldRes after computing %s %s %s", operands[j][0],
          operations[i], operands[j][1]));
    }
    }
  }
}>
import org.testfx.framework.junit5.ApplicationTest;

public class CalculatorTest extends ApplicationTest {
  @Override
  public void start(Stage stage) {
    new Calculator().start(stage);
  }

  @Test
  @DisplayName("Testing button basics")
  public void checkButtons() {
    String[] queries = {"#btnAdd", "#btnSub", "#btnMul", "#btnDiv"};
    String[] texts = {"Add", "Subtract", "Multiply", "Divide"};
    for(int i = 0; i < queries.length; i++) {
    Button node = fromAll().lookup(queries[i]).query();
    assertTextsEqual(node.getText(), texts[i], queries[i].substring(1));
    }
  }

  @Test
  @DisplayName("Testing operations")
  public void checkOperations() {
    TextField op1 = fromAll().lookup("#fieldOp1").query();
    TextField op2 = fromAll().lookup("#fieldOp2").query();
    Label res = fromAll().lookup("#fieldRes").query();
    String[] queries = {"#btnAdd", "#btnSub", "#btnMul", "#btnDiv"};
    String[] operations = {"+", "-", "*", "/"};
    String[][] operands = {{"12.5", "62.5"}, {"-900", "30"}};
    String[][] results = {{"75.0", "-50.0", "781.25", "0.2"},
              {"-870.0", "-930.0", "-27000.0", "-30.0"}};
    for(int i = 0; i < queries.length; i++) {
    Button node = fromAll().lookup(queries[i]).query();
    for(int j = 0; j < operands.length; j++) {
      op1.setText(operands[j][0]);
      op2.setText(operands[j][1]);
      clickOn(node);
      assertTextsEqual(res.getText(), results[j][i], String.format(
          "fieldRes after computing %s %s %s", operands[j][0],
          operations[i], operands[j][1]));
    }
    }
  }
}