Lupa tutkimukselle

Kurssin aikana kurssin tietojärjestelmiin (Plussa, GitLab) syntyy opiskelijoiden tuottamaa dataa. Yliopiston yksi tehtävistä on tutkimus ja siten tätä dataa halutaan hyödyntää opetuksen ja ohjelmistokehityksen tutkimustyössä. Tämä parantaa opetuksen laatua ja luo uutta tietoa. Kaikki data käsitellään tutkimuksissa anonyymisti eikä yksittäistä opiskelijaa voi tunnistaa.

Kurssi pyytää siten jokaiselta opiskelijalta suostumuksen datan käyttöön.

A+ esittää tässä kohdassa tehtävän palautuslomakkeen.