This course has already ended.

Alkusanat

Tämä materiaali on laadittu kesällä 2019 Tampereen yliopiston opintojakson Insinöörimatematiikka 3 käyttöön. Sen tarkoituksena on tukea luento- ja muuhun opetukseen osallistumista, mutta ei korvata niitä. Materiaalista on saatavana teoriaosuuksiltaan samansisältöiset versiot TUNI+-sivustolla sekä opintojakson Moodle-kurssialueella PDF-muotoisena. Ensisijaisesti käytettäväksi tarkoitetaan ensin mainittua verkkopohjaisesti julkaistua versiota.

Opintojakson opetus rakentuu viikottaisten aihealueiden varaan, ja samaa ajatusta noudatellaan myös tässä materiaalissa. Yksi osio, eli luku, eli moduuli on tarkoitus käsitellä yhden opetusviikon aikana. Jokaisen luvun alkuun on koottu lyhyesti tärkeimpiä opittavia asioita, ja näitä listoja on hyvä hyödyntää säännöllisesti kertauksen tukena. Jokainen osio jakautuu lisäksi lyhyempiin tai pidempiin järjestyksessä eteneviin aihekokonaisuuksiin.

Tämä materiaali perustuu aikaisemmin Tampereen teknillisen yliopiston insinöörimatematiikan ensimmäisiä opintojaksoja varten kirjoitettuun Janne Kauhasen monisteeseen Insinöörimatematiikka 1 & 3. Materiaalin uuden version editoineet Ville Koljonen ja Antti Kykkänen haluavat kiittää Simo Ali-Löyttyä, Santtu Söderholmia ja Valtteri Laaksosta ohjauksesta ja avusta materiaalin toteutuksessa.

Kommentteja virheistä tai epäjohdonmukaisuuksista voi lähettää monisteen ylläpitäjille opintojakson opettajien kautta tai suoraan osoitteeseen ville.koljonen@tuni.fi.

Posting submission...