This course has already ended.

Motivointia

Edellä esitelty positiivitermisten sarjojen teoria pohjustaa tietä kohti potenssisarjan käsitettä, joilla puolestaan on monia käytännöllisiä sovelluksia. Niiden avulla voidaan esimerkiksi approksimoida alkeisfunktioiden arvoja eri pisteissä laskimilla, jotka pohjimmiltaan pystyvät vain yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuun. Vaikkapa sinifunktio voidaan esittää tietynlaisena potenssisarjana, ja käytännön laskuissa tästä äärettömästä summasta valitaan riittävä määrä ensimmäisiä termejä. Sarjoja käyttäen voidaan myös esimerkiksi integroida hankalia funktioita (kuten \(e^{x^2}\)), ratkaista differentiaaliyhtälöitä tai muodostaa erilaisia malleja fysiikassa.

Tärppejä tähän osioon:

Posting submission...