This course has already ended.

Alkeisfunktiot

Funktiolla, jonka syvälliseen käsittelyyn palataan vasta myöhemmin, tarkoitetaan sääntöä, jolla syötteenä annettu luku muuntuu toiseksi. Tässä osiossa määritellään ja kerrataan jo entuudestaankin tutut alkeisfunktiot, joiden varaan suuri osa luonnontieteiden ja tekniikan matemaattisesta ilmaisusta rakentuu. Alkeisfunktioiden peruslaskusäännöt, -ominaisuudet ja kuvaajien kulku on jatkoa ajatellen tärkeää hallita.

Tärppejä tähän osioon:

Posting submission...