This course has already ended.

Lausekkeista reaalianalyysiin

Funktio, eli kuvaus on jo tuttu käsite ensimmäisestä osiosta. Monia sovelluksissa tärkeitä ilmiöitä voidaan kuvailla matemaattisesti erilaisten funktioiden ja niiden yhdistelmien avulla. Tässä osiossa otetaan teoreettinen näkökulma funktioihin, sekä niiden perusominaisuuksiin ja laskutoimituksiin. Näistä edetään reaalifunktioiden kuvailuun, tutustutaan hyperbolisiin funktioihin ja alustetaan tulevia reaalianalyysia käsitteleviä osioita raja-arvon ja jatkuvuuden käsitteillä.

Tärppejä tähän osioon:

Posting submission...