This course has already ended.

Alkusanat

Tämä materiaali on laadittu kesällä 2019 Tampereen yliopiston opintojakson Insinöörimatematiikka 123 käyttöön. Sen tarkoituksena on tukea luento- ja muuhun opetukseen osallistumista, mutta ei korvata niitä. Materiaalista on saatavana teoriaosuuksiltaan samansisältöiset versiot TUNI+-sivustolla sekä opintojakson Moodle-kurssialueella PDF-muotoisena. Ensisijaisesti käytettäväksi tarkoitetaan ensin mainittua verkkopohjaisesti julkaistua versiota, ja se sisältää myös harjoitustehtäviä.

Opintojakson opetus rakentuu viikottaisten aihealueiden varaan, ja samaa ajatusta noudatellaan myös tässä materiaalissa. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta yksi osio, eli luku, eli moduuli on tarkoitus käsitellä yhden opetusviikon aikana. Jokaisen osion alkuun on koottu lyhyesti tärkeimpiä opittavia asioita, ja näitä listoja on hyvä hyödyntää säännöllisesti kertauksen tukena. Jokainen osio jakautuu lisäksi lyhyempiin tai pidempiin järjestyksessä eteneviin aihekokonaisuuksiin.

Tämä materiaali perustuu aikaisemmin Tampereen teknillisen yliopiston insinöörimatematiikan kolmea ensimmäistä opintojaksoa varten kirjoitettuihin oppimateriaaleihin. Vektoreita, lineaarisia yhtälöryhmiä, matriiseja ja lineaarialgebraa käsittelevät osiot 4–7, sekä osion 10 pienimmän neliösumman menetelmää käsittelevät tekstit on muokattu Terhi Kaarakan ja Heikki Orelman monisteesta Matriisilaskentaa insinöörien tarpeisiin, ja loput osiot rakentuvat Janne Kauhasen monisteen Insinöörimatematiikka 1 & 3 varaan. Materiaalin uuden version editoineet Ville Koljonen, Antti Kykkänen ja Aapo Honkakunnas haluavat lisäksi kiittää Simo Ali-Löyttyä, Santtu Söderholmia ja Valtteri Laaksosta ohjauksesta ja avusta materiaalin toteutuksessa.

Kommentteja virheistä tai epäjohdonmukaisuuksista voi lähettää monisteen ylläpitäjille opintojakson opettajien kautta tai suoraan osoitteeseen ville.koljonen@tuni.fi.

Posting submission...