Principles

Kurssin englanninkielistä toteutusta ei ole julkaistu. Siirry suomenkieliseen toteutukseen vaihtamalla kieli sivupalkista.

Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.

Mitä hyötyä on suunnitteluperiaatteista?
Monet suunnitteluperiaatteet pyrkivät yksinkertaistamaan järjestelmää eri tavoin. Miksi tämä on tärkeää turvallisuuden kannalta?
Posting submission...