Login is required to submit assignments, but you may anonymously explore the course material.

Course news

Pinned news item on top of the list

Keskustelualue avattu

Kurssille on nyt avattu oma keskustelualue Teamsiin, jossa on kanavat materiaalin eri luvuille. General-kanavalla voi keskustella asioista, jotka eivät kohdistu tiettyyn lukuun. Voit keskustella mieltäsi askarruttavista aiheista muiden opiskelijoiden kanssa tai vaikkapa kysyä tarkentavia kysymyksiä kurssihenkilökunnalta. Nopeaa vastausta kaipaavat tai henkilökohtaisia asioita sisältävät kysymykset kannattaa kuitenkin kysyä sähköpostilla suoraan. Löydät keskustelualueen kurssimateriaalin kohdasta "1.9. Keskustelualue"

Pinned news item on top of the list

Uutta keväällä 2023

Osallistu kyberturvallisuuden opetuksen tutkimukseen! Lue lisää tutkimuksesta luvusta 1.8. Kevään 2023 erikoisuutena on Capture the Flag -teema. Katso lisää teemojen Moodlesta tai luvusta 1.6.

Pinned news item on top of the list

Lisäpisteitä arvosteluun

Jos keräät 4 pistettä teematilaisuuksista ja/tai tekemällä parannusehdotuksia, voit saada ilman tenttiä arvosanan 2 ja suppean tentin mennessä hyvin arvosanan 4. Katso tarkemmin kohta ”1.2. Suoritustapa ja arvostelu”.

Pinned news item on top of the list

Kerää pisteitä ilmoittamalla virheistä

Kurssille on tullut mahdollisuus kerätä 2 lisäpistettä tekemällä parannusehdotuksia. Katso tarkemmin kohta ”1.7. Ehdotukset kurssiaineiston parantamiseksi”.

Pinned news item on top of the list

Moodleen pääsy

Osa osallistujista ei ole päässyt kurssin teematilaisuudet sisältävään Moodleen. Moodleen pääsee nyt itserekisteröitymällä.

Pinned news item on top of the list

Kurssin suoritusten voimassaolo

Kurssin suoritusten voimassaolosta on nyt lisätty ohjeet kohtaan ”1.2 Suoritustapa ja arvostelu”.

Pinned news item on top of the list

Tervetuloa uudet ja aiemmat opiskelijat, lukuvuosi 2022-2023

Kurssi on jatkuvasuoritteinen, joten kurssin suoritus jatkuu tällä alustalla myös lukuvuonna 2022-2023. Edeltävän lukuvuoden (2021-2022) osasuoritukset ovat edelleen voimassa ja kurssin suoritusta voi jatkaa syksyllä normaalisti.

Kurssipalaute

Koska kurssille on tullut kovin vähän palautetta, loppuun on lisätty yksi tehtävä, jossa pyydetään täyttämään kurssipalaute. Auta uusia opiskelijoita ja auta meitä kehittämään kurssia paremmaksi. Uusi tehtävä koskee vain lukuvuodelle 2022-2023 Sisussa ilmoittautuneita. Viime lukuvuoden palaute on jo sulkeutunut eikä sitä pystytä avaamaan. Jos kuitenkin haluat käydä täyttämässä palautteen, voit ilmoittautua tämän vuoden toteutukseen.

Kurssimateriaali on nyt avattu kokonaan

Kurssimateriaalin kaksi viimeistäkin lukua on nyt avattu. Jos kurssisuorituksia on vielä kesken, tulee myös näiden kahden luvun Plussa-tehtävät suorittaa. Jos kuitenkin tarkoituksesi on ollut suorittaa kurssi arvosanalla 1, olet tehnyt tehtävät lukuun 21 asti ja suoritus on viivästynyt tehtävän lukkiutumisen vuoksi, otathan kurssihenkilökuntaan yhteyttä. Tällöin kahden viimeisen luvun tehtäviä ei tarvitse suorittaa.

Uuden kurssimateriaalin aukeaminen

Kahden viimeisen luvun aukeaminen siirtyy muutamalla päivällä. Kurssin voi edelleen suorittaa ilman uutta materiaalia, kunnes tästä erikseen ilmoitetaan kurssiuutisissa.

Kurssin suoritus lukuvuoden 2021-2022 aikana

Kaksi viimeistä lukua julkaistaan elokuun alussa, joten tämän lukuvuoden loppuun eli 31.7. asti voi kurssin suorittaa nykyisellä sisällöllä eli lukuun 21 asti. Tentteihin voi ilmoittautua Examissa. Kurssin suoritusta voi jatkaa myös elokuussa, mutta sisältöön ja siten kurssivaatimuksiin tulee täydennystä. Teemaoppimistilaisuuksista voi halutessaan kerätä pisteitä touko- ja kesäkuulta, vaikka suorittaisi tentin aikaisemmin. Näin 4 pistettä on mahdollista saada, jos on osallistunut kaikkiin neljään ensimmäiseen teemaoppimistilaisuuteen.

Teema: Kyberturvallisuus uutisissa

Katso aikataulu ja tiedot Moodlesta: https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=28603§ion=5

Teema: Social engineering

Katso aikataulu ja tiedot Moodlesta: https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=28603§ion=4

Sovellettu kryptografia avattu

Huomaa, että luku 19 Sovellettu kryptografia on avattu, vaikka välistä puuttuu muutama luku. Jos osallistut Kyberlaboratorio-teemaan, luvun sisältöön kannattaa tutustua.

Teema: Kyberlaboratorio

Kyberlaboratorioteema järjestetetään huhtikuussa Kyberlaboratoriossa. Ilmoittaudu teemaan ja katso tarkemmat tiedot Moodlesta, https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=28603§ion=2. Löydät Moodlesta myös muiden teemaoppimistlaisuuksien tiedot, https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=28603.

Ensimmäinen teemaoppimistilaisuus

Ensimmäinen teemaoppimistilaisuus on julkaistu. Tehtävänä on tehdä haastattelu 24.3. mennessä, minkä jälkeen on osallistuminen Zoomissa perjantaina 25.3. klo 15-17 tai perjantaina 1.4. klo 15-17. Katso tarkemmat ohjeet: https://plus.tuni.fi/comp.sec.100/fall-2021/m00_practices/themes/

Kurssin aikataulusta

Kurssi on tarkoitus olla suoritettavissa 4. periodin aikana. Suurin osa vielä julkaisemattomasta sisällöstä on pitkällä, mutta viimeistely vielä puuttuu. Kurssin suoritusta voi jatkaa myös 4. periodin jälkeen.

Kiusaako internal server error?

Mikäli saat palvelimen sisäisen virheen (internal server error), ongelma yleensä poistuu lataamalla sivu uudelleen.

Kurssin sisällön julkaisemisesta

Huomaa, että kurssin sisältöä julkaistaan sitä mukaa, kun se valmistuu. Julkaisemattoman sisällön julkaisupäivämäärä on asetettu vain teknisistä syistä, 17.6.2022 ei pidä paikkaansa.

0 / 40 11. Cryptology (theory)

Monday, 1 June 2020, 12:00 – Friday, 6 June 2025, 12:00

Assignment Category Submissions Points
11.1 Theory
11.1.1 Tehtävä 1 questionnaire A 0 / 40

0 / 30 14. Formal Methods

Monday, 1 June 2020, 12:00 – Friday, 6 June 2025, 12:00

Assignment Category Submissions Points
14.1 Formal Methods for Security
14.1.1 Tehtävä 1 questionnaire A 0 / 30

0 / 400 19. Applied Cryptography

Monday, 1 June 2020, 12:00 – Friday, 6 June 2025, 12:00

Assignment Category Submissions Points
19.1 Alg
19.1.1 Tehtävä 1 questionnaire A 0 / 20
19.1.2 Tehtävä 2 questionnaire A 0 / 10
19.1.3 Tehtävä 3 questionnaire A 0 / 20
19.1.4 Tehtävä 4 questionnaire A 0 / 20
19.1.5 Tehtävä 5 questionnaire A 0 / 20
19.1.6 Tehtävä 6 questionnaire A 0 / 20
19.1.7 Tehtävä 7 questionnaire A 0 / 10
19.1.8 Tehtävä 8 questionnaire A 0 / 10
19.1.9 Tehtävä 9 questionnaire A 0 / 10
19.1.10 Tehtävä 10 questionnaire A 0 / 10
19.1.11 Tehtävä 11 questionnaire A 0 / 10
19.1.12 Tehtävä 12 questionnaire A 0 / 10
19.1.13 Tehtävä 13 questionnaire A 0 / 20
19.1.14 Tehtävä 14 questionnaire A 0 / 10
19.1.15 Tehtävä 15 questionnaire A 0 / 20
19.2 Cryptographic Implementation
19.3 Key Management
19.3.1 Tehtävä 1 questionnaire A 0 / 20
19.3.2 Tehtävä 2 questionnaire A 0 / 10
19.3.3 Tehtävä 3 questionnaire A 0 / 20
19.3.4 Tehtävä 4 questionnaire A 0 / 20
19.3.5 Tehtävä 5 questionnaire A 0 / 50
19.3.6 Tehtävä 6 questionnaire A 0 / 10
19.4 Eng
19.5 Applied Cryptography in Action
19.6 The Future of Applied Cryptography
19.7 Questions
19.7.1 Tehtävä 1 questionnaire B 0 / 30
19.7.2 Tehtävä 2 questionnaire B 0 / 20

0 / 10 24. Feedback

Monday, 1 June 2020, 12:00 – Friday, 6 June 2025, 12:00

Assignment Category Submissions Points
24.1 Give Feedback
24.1.1 Tehtävä 1 questionnaire C 0 / 10

questionnaire

0 / 3010