Questions for risk management

Kurssin englanninkielistä toteutusta ei ole julkaistu. Siirry suomenkieliseen toteutukseen vaihtamalla kieli sivupalkista.

Kyberriskien hallintajärjestelmään kuuluu riskianalyysi, ja siihen puolestaan kuuluu sen kartoittaminen, mikä on arvokasta. Mikä seuraavista osuu parhaiten tämän tehtävän piiriin yrityksessä? Sen
Millaisia torjuntamekanismeja voi jättää riskianalyysissa käsittelemättä?
Mitä seuraavista ei tarvitse ottaa huomioon riskianalyysissa?
Aiempaan arvioon verrattuna kokonaisriski pienenee, jos tiettyyn riskiin liittyvän
Riskianalyysi tehdään lähinnä sen takia, että
Jäännösriski on riskienhallinnan käsite, joka…
Miksi liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen tarvitaan laajaa näkökulmaa riskienhallintaan?
Mikä seuraavista yhdistelmistä parhaiten kattaa sen mitä riskillä tarkoitetaan?
Liisalle on annettu tehtäväksi toteuttaa useita suojauksia yrityksen sähköpostijärjestelmään, jotkin jopa päällekkäisiä. Tämä osoittaa, että yrityksen suhtautuminen sähköpostin tietoturvariskeihin on

Valitse oikeat väitteet. Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.

Posting submission...