Questions for laws

Kurssin englanninkielistä toteutusta ei ole julkaistu. Siirry suomenkieliseen toteutukseen vaihtamalla kieli sivupalkista.

Suomen perustuslaki säätää yksityisyydestä. Kaikki muu tietosuojaa koskeva lainsäädäntö on koottu
Tietosuoja-asetus ja -laki antavat henkilörekisteriin merkitylle tiettyjä oikeuksia omia tietojaan koskien. Olettaen että rekisteri sinänsä on lainmukainen, mikä seuraavista ei kuulu näihin?
Tietosuoja-asetuksen mukaisia arkaluonteisia henkilötietoja on seitsemää tyyppiä. Kuinka moni tyyppi koskee henkilön nykyisiä ominaisuuksia, jotka eivät voi muuttua ihmisen elämän aikana?
Mitä tietosuoja-asetus ja -laki säätävät arkaluonteisista henkilötiedoista?
Mikä seuraavista liittyy muita vähemmän immateriaalioikeuksiin?
Takaisinmallintaminen voi koskea
Mitä kuuluu lain nimessäkin esiintyvän käsitteen luottamuspalvelu piiriin?
Mitä teknisiä asioita oleellisimmin sisältyy lakiin vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista?

Valitse oikeat väitteet. Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. (Muistutus: vuoden 1995 uudistuksessa Rikoslakiin tuli uusi luku Tieto- ja viestintärikoksista.)

Posting submission...