Definitions and Conceptual Models

Definitions

Conceptual Models

Miten eksplisiittiset ja implisiittiset jäljet, tässä E- ja I-jäljet eroavat toisistaan.
Miten avoimuus liittyy forensiikkaan?
Miten kylmyys liittyy forensiikkaan?
Posting submission...