Theory

Tästä luvussa ei ole yhteenvetotehtäviä ja varsinaisesti syvennyt kryptologiaan myöhemmässä luvussa. Tässä vaiheessa sinun pitäisi kuitenkin pystyä jo vastaamaan näihin.

Kryptologiassa tarvitaan kaikkia vaihtoehdoissa mainittuja matematiikan aloja, mutta vain yhteen viitataan tässä luvussa. Mikä se on?
Mikä erikoinen matematiikan ala tuli tässä esille?
Mitkä seuraavista laskuista ovat oikein?
STS-protokollan kaaviossa on useita nuolia. Ne kuvaavat kahdenlaista toimintaa: viestin kulkemista puolelta toiselle ja arvon asettamista muuttujalle. Viesteissä mainitut tietoalkiotkin tulevat asetetuiksi vastaanottajan muuttujiin, eli mitään ristiriitaa ei ole. Arvon määräytyminen on ilmaistu eri tavoin. Mikä näistä ei ole deterministinen laskukaava?
Posting submission...