Operating system Wrapup

Käyttöjärjestelmien opiskelumoduuli on hyvin laaja ja moni sen asioista ei koske käyttäjiä vaan kehittäjiä. Yhteenvetokysymyksillä ei voi kattaa kuin pienen osan käsitellyistä asioista. Muuan kysymyksistä puuttuva aihe on muistutus siitä, että käyttöjärjestelmä/hypervisor-tason suunnittelupäätökset ovat kompromissi turvallisuuden ja suorituskyvyn välillä. Tasapainoilu on usein hidastanut suojaustoimien käyttöönottoa, mutta jonkin Meltdownin tapaiset tilanteen ovat pakottaneet siihen. Nostetaan tähän liittyen toinenkin havainto. Monet tietoturvan innovaatioista eivät ole alun perin tulleet käyttöjärjestelmän toimittajilta tai avoimen lähdekoodin tiimeiltä, vaan pikemminkin ”ulkopuolelta”. Akateemisilla tutkijoillakin on ollut tärkeä rooli ja sen puoleen tämä opiskelumoduuli voi olla lähtökohta sinullekin. Tutkimuksen kautta tietoturvassa kehitettävät alueet eivät muutenkaan rajoitu kryptologian kaltaisille teoreettisen oloisille alueille.

Kysymykset arvotaan opiskelijakohtaisesti ja näistä kysymyksistä saat ainoastaan oikein/väärin-palautteen. Tehtävässä 1 voi esiintyä yksi kysymys, jossa pitää valita useita vaihtoehtoja. Muissa on tasan yksi oikea vaihtoehto.

Tehtävässä 2 jokaiselle opiskelijalle arpoutuu ainakin yksi oikea vaihtoehto, yleensä useampi. Tehtävä 2 hyväksytään, kun pistemäärä on 12 tai enemmän ja pisteet näkyvät keltaisella pohjalla. Osittain oikealle vastaukselle Plussa kuitenkin valitettavasti antaa väärin-palautteen. Tehtävä 2 kuitenkin hyväksytään, jos pisteitä on 12 tai enemmän. Tehtävän antamasta pistemäärästä ei voi suoraan päätellä, onko yksittäinen valinta oikein vai ei. Pisteiden kertyminen alkaa vasta, kun yli puolet tehtävän valinnoista on oikein.

Kun kirjoitat päätteelle dir (Windows) tai ls (Linux), koneesi käyttöjärjestelmä
Kun käynnistät tietokoneesi, mikä seuraavista osallistuu viimeisenä?
Millä seuraavista ei toteuteta tietyn koneen prosessien välistä kommunikaatiota?
Käyttöjärjestelmien uhkamallinnuksessa tulee esille useita hyökkäyksiä, jotka johtuvat siitä, että käyttöjärjestelmässä tai laitteistossa on suorituskykyä parantavia ominaisuuksia, joita ilmankin tultaisiin toimeen. Mikä näistä ei ole sellainen ominaisuus?
Tekstin mukaan käyttöjärjestelmiä on neljää päätyyppiä: sellaisia, joissa on (1) kaikkiaan yksi suojausalue, (2) useita suojausalueita mutta käyttöjärjestelmän tärkeimmät osat muodostavat vain yhden, (3) erilliset suojausalueet useimpien komponenttien ympärillä ja (4) suppean ytimen päällä sovelluskohtaiset palvelut. Miten moneen näistä luokista kuuluvat käyttöjärjestelmät Linux, Windows, OS X ja Minix?
Koko käyttöjärjestelmiä koskevassa luvussa – syventävät osiot mukaan lukien – ei käsitellä puskurin ylivuotoa (buffer overflow), joka kuitenkin on hyvin yleinen aihe ohjelmistoturvallisuudessa. Mikä voisi olla syynä?
Tässä on tiivistettynä tekstissä oleva luettelo käyttöjärjestelmien perustavanlaatuisista turvamenettelyistä. Mitkä neljä (kolme riittää kysymyksen läpäisyyn) näistä käyttävät vähiten laitteiston tarjoamaa tukea? Kaikkihan tietysti lukevat tai kirjoittavat laitteelle, mutta sinun pitää valita sellaiset, joiden toteutus on aina ohjelmallinen eikä edellytä laitteistolta eritysominaisuuksia.
Pääsynvalvontaa voidaan toteuttaa erilaisilla malleilla – DAC, RBAC, MAC,… . Riippumatta mallista kyseessä on kokonaisuus, jonka tuloksena oikeat ja vain oikeat oliot pääsevät oikeissa aikeissa käsiksi johonkin tietoresurssiin, ja pääsynvalvonta (AC) itse on vain ratkaisija: pääsy vai ei. Tulkitsemalla AC tällä tavoin yhtenä pienenä vaiheena, mikä seuraavista on oikea järjestys kokonaisuudelle? Erottelumekanismilla tarkoitetaan tässä soveltuvin osin kaikkea sitä, mitä käyttöjärjestelmien eristystehtävään on kerrottu kuuluvan. Mainittakoon vielä, että kaiken tämän edelle tarvitaan se, että jokainen olio on nimetty yksikäsitteisesti.
Saksalaisen IT-perusturvan compendium-osan mukaan tietokantajärjestelmän täytyy toteuttaa seuraavat ensisijaiset vaatimukset (niiden lisäksi on vielä standardivaatimukset ja mahdolliset erityisvaatimukset). Tämä on hyvä lista myös käyttöjärjestelmälle. Mikä näistä kohdista on kuitenkin sellainen, joka ei luontevasti ”käänny” käyttöjärjestelmien puolelle? (Tätä varten ei tarvitse lukea syventävää jaksoa tietokannoista.)

Peruskäsitteitä käyttöjärjestelmien yhteydessä ovat suojausalue, hypervisor, viitemonitori (reference monitor) ja ydin (kernel). Poimi oikeat väitteet.

Posting submission...