Distributed Systems: Decentralised P2P Models

Mitkä hyökkäykset on taulukossa merkitty kohdistumaan vain yhteen C-I-A -ominaisuuteen?
Reitityshyökkäyksen todetaan kohdistuvan tietorakenteisiin (Tir) eikä verkkotason toimintoihin (Opr), joihin kuitenkin kuuluu reititys. Mikä on selitys?
Reitityksen perustehtävä on saada viestit kulkeutumaan sinne, minne ne on lähetetty. Vertaisverkoissa (ja muissakin) on myös toisenlaisia uhkia reitityksen hoitamisessa kuin perustehtävän sujuminen. Mitä turvamenetelmiä niihin voidaan soveltaa nimenomaan vertaisverkoissa?
Yksi lupaavimmista tekniikoista Sybil-hyökkäysten torjumiseen ovat ns. self-certifying identities. Nämä sisältyvät tekstin mainitsemiin varmenteisiin, joten voit päätellä millaisia ne ovat:
Posting submission...