Formal Methods for Security

Mikä formaaleissa menetelmissä on muodollista, formaalia?
Mihin formaalit menetelmät soveltuvat?
Kenen ei kannata käyttää formaaleja menetelmiä?
Posting submission...