Mitigating Exploitation of Vulnerabilities

Yhteenveto
Haavoittuvuuksien luokitus Estäminen Tunnistus Vaikutusten vähentäminen
Muistinhallinnan haavoittuvuudet Ohjelmointikielen valinta, ohjelmointisäännöt Staattinen ja dynaaminen tunnistus Muistin suojaus esim. käyttöjärjestämätasolla, hiekkalaatikot
Syötteen muodostuksen haavoittuvuudet Ohjelmointisäännöt Tahra-analyysi Ajonaikainen tunnistus
Kilpatilanteen haavoittuvuudet Ohjelmointisäännöt, rinnakkaisuuden säännöt, oikeuksien asettaminen prosesseille   hiekkalaatikko
Ohjelmointirajapintojen haavoittuvuudet Ohjelmointirajapintojen turvallisuuden tarkistaminen, ohjelmakirjastojen ajantasaisuus Staattinen analyysi Lokerointi
Sivukanavahaavoittuvuudet Ohjelmointisäännöt Staattinen analyysi Eristäminen

Posting submission...