This course has already ended.

Yhtälöitä avaruuksissa

Palautetaan mieleen, mitä avaruudella \(\mathbb R^n\) oikein tarkoitetaan. Kyseessä on kaikkien \(n\)-vektorien kokoelma, joiden kaikki komponentit ovat reaalilukuja. Lineaarialgebra tutkii tämän ja muiden samankaltaisten avaruuksien, sekä niiden aliavaruuksien ominaisuuksia. Tavallisen algebran tavoin lineaarialgebraan kuuluu myös erityisesti lineaaristen yhtälöiden ja niiden ratkaisujen tarkastelu näissä avaruuksissa.

Insinöörille abstraktilta vaikuttavan lineaarialgebran opiskelu tarjoaa keinoja syventää lineaaristen yhtälöryhmien ja matriisiyhtälöiden tuntemusta. Tässä osiossa tutustutaan yleisen aliavaruuden ja sen kannan lisäksi sovelluksissa tärkeisiin matriisin sarake- ja nolla-avaruuksiin, sekä täydennetään aiemmin esitettyä matriisien teoriaa determinantin käsitteellä.

Tärppejä tähän osioon:

Posting submission...