Tämä kurssi on jo päättynyt.
\[\newcommand{\N}{\mathbb N} \newcommand{\Z}{\mathbb Z} \newcommand{\Q}{\mathbb Q} \newcommand{\R}{\mathbb R} \newcommand{\C}{\mathbb C} \newcommand{\ba}{\mathbf{a}} \newcommand{\bb}{\mathbf{b}} \newcommand{\bc}{\mathbf{c}} \newcommand{\bd}{\mathbf{d}} \newcommand{\be}{\mathbf{e}} \newcommand{\bff}{\mathbf{f}} \newcommand{\bh}{\mathbf{h}} \newcommand{\bi}{\mathbf{i}} \newcommand{\bj}{\mathbf{j}} \newcommand{\bk}{\mathbf{k}} \newcommand{\bN}{\mathbf{N}} \newcommand{\bn}{\mathbf{n}} \newcommand{\bo}{\mathbf{0}} \newcommand{\bp}{\mathbf{p}} \newcommand{\bq}{\mathbf{q}} \newcommand{\br}{\mathbf{r}} \newcommand{\bs}{\mathbf{s}} \newcommand{\bT}{\mathbf{T}} \newcommand{\bu}{\mathbf{u}} \newcommand{\bv}{\mathbf{v}} \newcommand{\bw}{\mathbf{w}} \newcommand{\bx}{\mathbf{x}} \newcommand{\by}{\mathbf{y}} \newcommand{\bz}{\mathbf{z}} \newcommand{\bzero}{\mathbf{0}} \newcommand{\nv}{\mathbf{0}} \newcommand{\cA}{\mathcal{A}} \newcommand{\cB}{\mathcal{B}} \newcommand{\cC}{\mathcal{C}} \newcommand{\cD}{\mathcal{D}} \newcommand{\cE}{\mathcal{E}} \newcommand{\cF}{\mathcal{F}} \newcommand{\cG}{\mathcal{G}} \newcommand{\cH}{\mathcal{H}} \newcommand{\cI}{\mathcal{I}} \newcommand{\cJ}{\mathcal{J}} \newcommand{\cK}{\mathcal{K}} \newcommand{\cL}{\mathcal{L}} \newcommand{\cM}{\mathcal{M}} \newcommand{\cN}{\mathcal{N}} \newcommand{\cO}{\mathcal{O}} \newcommand{\cP}{\mathcal{P}} \newcommand{\cQ}{\mathcal{Q}} \newcommand{\cR}{\mathcal{R}} \newcommand{\cS}{\mathcal{S}} \newcommand{\cT}{\mathcal{T}} \newcommand{\cU}{\mathcal{U}} \newcommand{\cV}{\mathcal{V}} \newcommand{\cW}{\mathcal{W}} \newcommand{\cX}{\mathcal{X}} \newcommand{\cY}{\mathcal{Y}} \newcommand{\cZ}{\mathcal{Z}} \newcommand{\pv}{\overline} \newcommand{\iu}{\mathrm{i}} \newcommand{\ju}{\mathrm{j}} \newcommand{\re}{\operatorname{Re}} \newcommand{\im}{\operatorname{Im}} \newcommand{\arsinh}{\operatorname{ar\,sinh}} \newcommand{\arcosh}{\operatorname{ar\,cosh}} \newcommand{\artanh}{\operatorname{ar\,tanh}} \newcommand{\sgn}{\operatorname{sgn}} \newcommand{\diag}{\operatorname{diag}} \newcommand{\proj}{\operatorname{proj}} \newcommand{\rref}{\operatorname{rref}} \newcommand{\rank}{\operatorname{rank}} \newcommand{\Span}{\operatorname{span}} \newcommand{\vir}{\operatorname{span}} \renewcommand{\dim}{\operatorname{dim}} \newcommand{\alg}{\operatorname{alg}} \newcommand{\geom}{\operatorname{geom}} \newcommand{\id}{\operatorname{id}} \newcommand{\norm}[1]{\lVert #1 \rVert} \newcommand{\tp}[1]{#1^{\top}} \renewcommand{\d}{\mathrm{d}} \newcommand{\sij}[2]{\bigg/_{\mspace{-15mu}#1}^{\,#2}} \newcommand{\abs}[1]{\lvert#1\rvert} \newcommand{\pysty}[1]{\left[\begin{array}{@{}r@{}}#1\end{array}\right]} \newcommand{\piste}{\cdot} \newcommand{\qedhere}{} \newcommand{\taumatrix}[1]{\left[\!\!#1\!\!\right]} \newenvironment{augmatrix}[1]{\left[\begin{array}{#1}}{\end{array}\right]} \newenvironment{vaugmatrix}[1]{\left|\begin{array}{#1}}{\end{array}\right|}\]

Polynomi- ja rationaalifunktiot

Määritelmä 1.5.1

Asteen \(n\) polynomifunktio (polynomial function) on muotoa

\[f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0,\]

missä reaaliset kertoimet (coefficients) \(a_0,a_1,\ldots,a_{n-1},a_n\) ovat vakioita ja \(a_n\ne0\). Jos aste \(n = 0\), polynomifunktiota \(f(x) = a_0\) kutsutaan myös vakiofunktioksi. Nollafunktio on vakiofunktio \(f(x) = 0\).

Reaaliluku \(x\) on funktion \(f\) nollakohta (zero), jos \(f(x)=0\). Voidaan osoittaa, että asteen \(n\) reaalikertoimisella polynomifunktiolla on korkeintaan \(n\) reaalista nollakohtaa. Huomaa, että nollannen asteen polynomifunktio on \(f(x) = a_0 \not= 0\). Kompleksilukujen käsittelyn yhteydessä polynomien määritelmää laajennetaan kattamaan kompleksiset kertoimet ja syötteet. Tällöin nollakohtia on aina täsmälleen \(n\) kappaletta.

Esimerkki 1.5.2

Funktio \(f(x)=-5x^3+3x-7\) on \(3\). asteen polynomifunktio, jonka kertoimet ovat \(a_3=-5\), \(a_2=0\), \(a_1=3\) ja \(a_0=-7\).

Reaalisten polynomifunktioiden nollakohtien lukumäärää havainnollistetaan seuraavissa kuvissa. Kolmannen asteen polynomifunktiolla voi olla \(1\), \(2\) tai \(3\) nollakohtaa, kun taas neljännen asteen polynomfunktiolla voi olla \(0\), \(1\), \(2\), \(3\) tai \(4\) nollakohtaa. Yleisemminkin parittoman asteen polynomifunktioilla on aina vähintään yksi reaalinen nollakohta.

../_images/alkeisfunktiotpolynomikuvaajat.svg

Polynomifunktioiden osamäärät muodostavat oman alkeisfunktioiden luokan.

Määritelmä 1.5.3

Rationaalifunktio (rational function) on muotoa

\[f(x)=\frac{g(x)}{h(x)},\]

missä \(g\) ja \(h\) ovat polynomifunktioita. Funktio \(f\) on määritelty silloin, kun nimittäjä \(h(x) \not= 0\).

Esimerkki 1.5.4

Piirretään rationaalifunktion \(f(x)=\dfrac{(x-2)(x+1)}{(x-1)(x+2)}=\dfrac{x^2-x-2}{x^2+x-2}\) kuvaaja.

../_images/alkeisfunktiotrationaalikuvaaja.svg

Kiinnitä huomiota nimittäjän nollakohtien \(x=-2\) ja \(x=1\) ympäristöihin.

Tästä tehtävästä on sinulle eniten hyötyä, jos mietit kysymyksiä ensin ilman, että piirrät kuvaajaa. Kuvaajan saat toki piirtää siinä vaiheessa, kun tunnet siihen tarvetta.

Tarkastellaan rationaalifunktiota

\[f(x)=\frac{(x-1)^2(x+3)}{(x-1)(x+1)(x+2)}.\]
Valitse kaikki arvot \(x\), joilla funktio \(f\) ei ole määritelty.
Valitse kaikki arvot \(x\), joilla \(f(x)=0\).
Valitse kaikkien niiden pystysuorien yhtälöt, jotka ovat funktion \(f\) asymptootteja.
Palautusta lähetetään...