The role of operating systems and their design in security

Monoliittisen Unixin tai Windowsin suojausalueiden idea varmaan tuli edellä selväksi, mutta tarkistapa vielä, mitä termejä omaksuit kahteen vaihtoehtoiseen rakenteeseen. Monipalvelinjärjestelmissä ytimestä käytetään termiä
Kirjastokäyttöjärjestelmää kokonaisuudessaan kutsutaan virtuaaliympäristöissä termillä
Posting submission...