Tämä kurssi on jo päättynyt.

Kurssin viimeisimmän version löydät täältä: MATH.APP.210 Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastolliseen päättelyyn: 2024

maanantai 7.3.2022 08:00 – sunnuntai 31.7.2022 23:59

Tehtävä Kategoria Palautukset Pisteet
3.1 Odotusarvo, varianssi ja keskihajonta
3.1.1 Tehtävä 1 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12
3.1.2 Tehtävä 2 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12
3.1.3 Tehtävä 3 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 18
3.2 Yhden satunnaismuuttujan funktion odotusarvo
3.2.1 Tehtävä 1 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12
3.2.2 Tehtävä 2 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12
3.3 Useamman satunnaismuuttujan funktion odotusarvo
3.3.1 Tehtävä 1 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12
3.3.2 Tehtävä 2 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12
3.3.3 Tehtävä 3 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12
3.4 Kovarianssi, korrelaatio ja summan varianssi
3.4.1 Tehtävä 1 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12
3.4.2 Tehtävä 2 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12
3.5 Tsebyshevin epäyhtälö
3.5.1 Tehtävä 1 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 18
3.6 Momentit generoiva funktio
3.6.1 Tehtävä 1 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12

maanantai 7.3.2022 08:00 – sunnuntai 31.7.2022 23:59

Tehtävä Kategoria Palautukset Pisteet
4.1 Empiirisen otoksen kuvailua
4.1.1 Tehtävä 1 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12
4.1.2 Tehtävä 2 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12
4.2 Binomijakauma
4.2.1 Tehtävä 1 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12
4.2.2 Tehtävä 2 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12
4.3 Poissonin jakauma
4.3.1 Tehtävä 1 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12
4.3.2 Tehtävä 2 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12
4.4 Normaalijakauma
4.4.1 Tehtävä 1 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12
4.4.2 Tehtävä 2 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 18

maanantai 7.3.2022 08:00 – sunnuntai 31.7.2022 23:59

Tehtävä Kategoria Palautukset Pisteet
6.1 Hypoteesit ja testaaminen
6.1.1 Tehtävä 1 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 18
6.1.2 Tehtävä 2 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12
6.1.3 Tehtävä 3 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12
6.2 Odotusarvojen testaus
6.2.1 Tehtävä 1 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12
6.2.2 Tehtävä 2 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12
6.3 Varianssien testaus
6.3.1 Tehtävä 1 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12
6.3.2 Tehtävä 2 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 24
6.3.3 Tehtävä 3 Käsitteenmuodostustehtävät 0 / 12

tiistai 16.2.2021 08:00 – lauantai 31.7.2021 23:59

Tehtävä Kategoria Palautukset Pisteet
7.1 Todennäköisyysjakaumia
7.2 Jakaumataulukoita

Käsitteenmuodostustehtävät

0 / 624