This course has already ended.

Course news

Pinned news item on top of the list

Muistakaa palauttaa harkkatyö ryhmänä / Remember to submit the project as a group

Plussassa voi ja kannattaa tehdä harjoitustyön palautus ryhmänä.
You can and submit your course project as a group.

Pinned news item on top of the list

Hyödyllisiä linkkejä / Useful links

Komentorivin ja Gitin käyttöä helpottava lunttilappu
A cheat sheet to help with terminal and git usage.
Submodulet CI:ssa
Submodules in CI

Vertaisarvioinnin parit julkaistu / Peer review groups published

Vertaisarvioitavan ryhmäsi löydät kierroksen 17 tehtävästä.

You can find the name of the group to peer review under the task in round 17.

Viidennen kierroksen DL siirretty / 5th round deadline postponed

Hei! viidennen kierroksen deadlinea on siirretty viikolla tenttiviikon ja graderin oikuttelun vuoksi. Uusi deadline on siis 26.10 klo 23.59 Hi! The deadline for the 5th round has been postponed due to the exam week and the grader acting up. The new deadline is thus 26.10 at 23:59

Luokkakaavio lisätty työohjeeseen / Class diagram added to project specification

Luokkakaavio kurssin puolen koodista on lisätty harjoitustyö työohjeeseen.

A class diagram of the course side code has been added to the course project specification.

Tentti-ikkunat / Exam windows

Kurssin tentin voi suorittaa seuraavissa ikkunoissa.
The course exam can be taken in the following windows.

  • 5.10.2020-01.11.2020
  • 23.11.2020-11.01.2021
  • 22.02.2021-22.03.2021
Tentti tehdään sähköisenä tenttinä kampuksilla jollei pandemiatilanne toisin vaadi.
The exam is organised as an electronic exam on campus unless the pandemic situation requires otherwise.

.gitmodules puuttui ryhmätietovarastoista / .gitmodules missing from group repos

Inhimillisen virheen takia ryhmätietovarastoista jäi .gitmodules-tiedosto pois. Saat päivitettyä reposi asettamalla group_template_projectin remoteksi ryhmäsi repoon ja nyhtämällä päivityksen.

Due to a human error the .gitmodules files was left out of the group repositories. You can update your repo by setting the group_template_project to your project group repo and pulling an update.

Ryhmärepositoriot luotu / Group project repositories created

Etätietovarastot harjoitustyötä varten on luotu.

The remote repositories for the course project have been created.

Kurssitehtävistä / On course tasks

Kurssin harjoitustehtäviä on tarkoitus tehdä tasaisesti kurssin aikana. Deadlineihin jättäminen vie aikaa lopulta myös harjoitustyölle varatusta ajasta. Harjoitusten lisäksi apua voi kysyä Teamsissa, jossa kannattaa myös katsoa aiempia kysymyksiä.

The course tasks are meant to be done along the way during the course. Leaving them to the deadlines will take away from the time reserved for the course project. In addition to the exercises, help is available in Teams where it is useful to also take a look at the earlier questions as well.

Harkkatyö julkaistu / Course project published

Harkkatyön speksin ensimmäinen versio on julkaistu.

The specification for the course project has been published.

Korjattu / Fixed Yksikkötestaustehtävän arvostelussa vikaa / Problem in grading the unit testing exercise

Yksikkötestauksen palautuksen arvosteluskriptin yhteydessä GitLabin APIiin havaittu virhe on korjattu.

The problem in the grading script in the unit testing exercise has been solved.

Arvosanan muodostumiskriteerejä päivitetty / Grading criteria updated

Opiskelijoiden kanssa käydyn keskustelun perusteella kurssin arvosanan muodostumiskriteerejä on päivitetty. Kurssista saa hyväksytyn suorituksen harjoitustyön arvosanan perusteella siten, että koko kurssin arvosanaksi tulee harjoitustyön arvosana vähennettynä yhdellä. Tentti on mahdollista suoritta lisäksi ja vaaditaan, jos harjoitustyöstä on minimitoteutus (arvosana yksi).

Based on the discussion with the students, the grading criteria for the final grade have been updated. The course is passable with the course project grade reduced by one. Exam is available for all and must be taken with minimum requirement project (grade one).

Show:

Monday, 5 October 2020, 10:00 – Monday, 16 November 2020, 23:59

Assignment Category Submissions Points
8.1 Objects: copy, assignment, move
8.2 Exercise: Code Quality
8.2.1 SonarQube Harjoitukset - Exercises 0 / 10
8.3 Exercise (COMPULSORY): Starting with Project
8.3.1 Course Project Pakolliset - Compulsories 0 / 10

Monday, 5 October 2020, 10:00 – Wednesday, 31 March 2021, 23:59

Assignment Category Submissions Points
9.1 Exam: windows and registration
9.2 Exam: preparing for the exam and questions

Monday, 19 October 2020, 10:00 – Monday, 16 November 2020, 23:59

Assignment Category Submissions Points
10.1 Coditorium 19.-23.10.
10.2 Revision: Signals and Slots

Monday, 26 October 2020, 10:00 – Monday, 23 November 2020, 23:59

Assignment Category Submissions Points
11.1 Coditorium 26.10-30.10.

Monday, 2 November 2020, 10:00 – Monday, 30 November 2020, 23:59

Assignment Category Submissions Points
12.1 Coditorium 2.11-6.11.
12.2 Class Variables and Class Functions

Monday, 9 November 2020, 10:00 – Monday, 7 December 2020, 23:59

Assignment Category Submissions Points
13.1 Coditorium 9.11-13.11.
13.2 Objects: copy, assignment, move
13.3 Project Update
13.3.1 Status of Project Harjoitukset - Exercises 0 / 10

Monday, 16 November 2020, 10:00 – Monday, 14 December 2020, 23:59

Assignment Category Submissions Points
14.1 Coditorium 16.11-20.11.
14.2 Software Documentation
14.3 Preliminary submission: Submit Your Project
14.3.1 Submit Your Project Harjoitukset - Exercises 0 / 10

Monday, 23 November 2020, 10:00 – Tuesday, 1 December 2020, 08:00

Assignment Category Submissions Points
15.1 Coditorium 23.11-27.11.
15.2 Grace Period
15.3 Project Submission
15.3.1 Submit Your Project Harjoitustyön palautus - Project Submission 0 / 1
15.4 Project Feedback and Grade
15.4.1 Project Feedback Harjoitustyön palaute - Project Feedback 0 / 50

Monday, 23 November 2020, 10:00 – Tuesday, 8 December 2020, 08:00

Assignment Category Submissions Points
16.1 Project Submission
16.1.1 Submit Your Project Harjoitustyön palautus - Project Submission 0 / 1
16.2 Coditorium 30.11.-7.12

Monday, 14 December 2020, 12:00 – Sunday, 31 January 2021, 23:59

Assignment Category Submissions Points
17.1 Project Peer Review
17.1.1 Peer Review Vertaisarviointi - Peer Review 0 / 10

Harjoitukset - Exercises

0 / 110

Harjoitustyön palaute - Project Feedback

0 / 50

Harjoitustyön palautus - Project Submission

0 / 2

Pakolliset - Compulsories

0 / 100

Vertaisarviointi - Peer Review

0 / 10