This course has already ended.

Course news

Pinned news item on top of the list

Harjoitustöiden arvostelut on julkaistu Plussassa / Project grades published in Plussa.

Harjoitustöiden arvostelut on julkaistu Plussassa. Löydät palautteen tehtävästä Harjoitustyön palaute ja kokonaisarvosana. Ota yhteyttä arvostelleeseen assariin ja vastuuhenkilöön, jos arvostelusta on kysyttävää.

Project grades have been published in Plussa. You can find them under the task Project feedback and grade. If you have any questions on grading, contact the TA and the lecturer.

Harjoitustyön arviointi viivästynyt / Project grading delayed

Ikävä kyllä assistentti on sairastunut ja sen seurauksena harjoitustyön arviointi on viivästynyt. Tavoite on saada tämän viikon aikana arvostelut valmiiksi.

Unfortunately grading the course project is delayed due to the TA falling ill. The goal is to complete the grading by the end of this week.

Tentti-ikkuna avattu / Exam window opened

Ensimmäinen tentti-ikkuna on avattu Exam-palvelussa. Ikkuna on auki 15.4.-14.5. ja voit ilmoittautua tenttimään täällä.

The first exam window has been opened in the Exam service. The window is open 15.4.-14.5. and you can enrol here.

Huom! harkkatyössä pitää käyttää kurssin puolen koodia / Note! Course side code needs to be used in the project

Harjoitustyössä pitää hyödyntää kurssin puolella toteutettavaa koodia siten, että opiskelijoiden projekti käyttää sitä määriteltyjen rajapintojen kautta ja lisäksi toteuttaa mahdollisesti abstrakteja tietotyyppejä tai tietyn rajapinnan toteuttavia moduuleja. Käyttöliittymä pitää toteuttaa itse muihin kuin ykkösen arvosanoihin.

The course side code must be used when implementing the course project. The students' implementation should use the course side implementation through defined interfaces and additionally implement possible abstract data types or modules implementing a certain defined interface. The GUI needs to be implemented by the students to grades above one.

Viidennen kierroksen DL siirretty 8.3. / 5th round deadline postponed to 8.3.

CI-serverin ongelman ja tenttiviikon vuoksi viidennen kierroksen dedis on siirretty 8.3. saakka.

Due to a CI server issue and the exam week, the 5th round deadline has been postponed to 8.3.

Harjoitustyö: speksi julkaistu ja repot luotu /Project: spec published and repos created

Harjoitustyön spesifikaatio on julkaistu ja ryhmärepositoriot luotu. Huomaa, että kurssin koodin submodule päivittyy vielä.

The course project specification has been published and the team repositories have been created. Note the the course code submodule will update later.

Harjoitustehtävien repot luotu / repos for weekly exercises created

Kaikille kurssille ilmoittautuneille on luotu course-gitlab.tuni.fi:n tietovarasto viikkoharjoituksien tekemistä varten.

A repository has been created in course-gitlab-tuni.fi for working on the weekly exercises for all students registered on the course

Show:

Monday, 18 January 2021, 10:00 – Monday, 22 March 2021, 23:59

Assignment Category Submissions Points
8.1 Objects: copy, assignment, move
8.2 Exercise: Code Quality
8.2.1 SonarQube Harjoitukset - Exercises 0 / 10
8.3 Exercise (COMPULSORY): Starting with Project
8.3.1 Course Project Pakolliset - Compulsories 0 / 10

Monday, 1 March 2021, 10:00 – Monday, 31 May 2021, 23:59

Assignment Category Submissions Points
9.1 Exam: windows and registration
9.2 Exam: preparing for the exam and questions

Monday, 1 March 2021, 10:00 – Monday, 15 March 2021, 23:59

Assignment Category Submissions Points
10.1 Revision: Signals and Slots

Monday, 1 March 2021, 10:00 – Monday, 22 March 2021, 23:59

Assignment Category Submissions Points
11.1 Revision: Drawing in Qt

Monday, 1 March 2021, 10:00 – Monday, 29 March 2021, 23:59

Assignment Category Submissions Points
12.1 Class Variables and Class Functions

Monday, 1 March 2021, 10:00 – Monday, 5 April 2021, 23:59

Assignment Category Submissions Points
13.1 Objects: copy, assignment, move
13.2 Project Update
13.2.1 Status of Project Harjoitukset - Exercises 0 / 10

Monday, 1 March 2021, 10:00 – Monday, 19 April 2021, 23:59

Assignment Category Submissions Points
14.1 Software Documentation
14.2 Preliminary submission: Submit Your Project
14.2.1 Submit Your Project Harjoitukset - Exercises 0 / 10

Monday, 1 March 2021, 10:00 – Tuesday, 20 April 2021, 23:59

Assignment Category Submissions Points
15.1 Grace Period
15.2 Project Submission
15.2.1 Submit Your Project Harjoitustyön palautus - Project Submission 0 / 1
15.3 Project Feedback and Grade
15.3.1 Project Feedback Harjoitustyön palaute - Project Feedback 0 / 50

Tuesday, 20 April 2021, 00:00 – Tuesday, 27 April 2021, 23:59

Assignment Category Submissions Points
16.1 Project Submission
16.1.1 Submit Your Project Harjoitustyön palautus - Project Submission 0 / 1

Monday, 1 March 2021, 10:00 – Monday, 31 May 2021, 23:59

Assignment Category Submissions Points
17.1 Project Peer Review
17.1.1 Peer Review Vertaisarviointi - Peer Review 0 / 10

Harjoitukset - Exercises

0 / 90

Harjoitustyön palaute - Project Feedback

0 / 50

Harjoitustyön palautus - Project Submission

0 / 2

Pakolliset - Compulsories

0 / 100

Vertaisarviointi - Peer Review

0 / 10